Sample/test.rb - valid_syntax?

e$B!!$5$5$@$G$9!%e(B

e$B!!e(Bsample/test.rb e$B$Ke(B valid_syntax?
e$B$H$$$&%F%9%H$,$"$j!$e(Blib/ e$B0J2<$J$I$N%9e(B
e$B%/%j%W%H$rFI$_9~$a$k$+$N%F%9%H$,$"$j$^$9!%$G!$$=$N8!::BP>]%9%/%j%W%H$Ke(B
us-ascii e$B0J30$NJ8;z$,F~$C$F$$$k$H!$e(Bencoding: utf-8
e$B$J$I$H=q$$$F$$$F$b%Fe(B
e$B%9%H$,<:GT$7$^$9!Je(Binvalid multibyte char (US-ASCII)e$B!K!%e(B

e$B!!$3$l$O!$e(Beval(str.force_encoding(“us-ascii”))
e$B$N$h$&$K$7$F$$$k$+$i$_$?e(B
e$B$$$G$9$,!$$3$l$O0U?^$7$?$b$N$G$7$g$&$+!%$D$^$j!$e(Bus-ascii
e$B0J30$Oe(B lib/ e$B$He(B
e$B$+$K$Oe(B us-ascii
e$B0J30$O;H$&$J!$$H$$$&0U?^$,$"$k$G$7$g$&$+!J$=$l$O$=$l$G!$e(B
e$B%]%j%7!<$H$7$F$"$j$+$H;W$$$^$9!K!%e(B