[Ruby 1.9 - Bug #369] Ruby 1.9.0-3で R

e$B%A%1%C%He(B #369 e$B$,99?7$5$l$^$7$?!#e(B (by Akira M.)

e$B5/I<;~E@$Ne(Btrunke$B$Ne(B
ruby 1.9.0 (2008-07-29 revision 18256) [i686-darwin9.4.0]
e$B$G$b:F8=$7$^$7$?!#e(B

http://redmine.ruby-lang.org/issues/show/369