Forum: Rails I18n utf8_unicode_ci,

Announcement (2017-05-07): www.ruby-forum.com is now read-only since I unfortunately do not have the time to support and maintain the forum any more. Please see rubyonrails.org/community and ruby-lang.org/en/community for other Rails- und Ruby-related community platforms.
9da20f91f9d82fecfafb0c8eda250652?d=identicon&s=25 Hans M. (marmolin)
on 2011-02-13 11:18
(Received via mailing list)
Hej
Jag har en rails applikation som anvnder MYSQL och har definierat
tabellerna enligt
create_table :places, :force => true, :force => true, :options =>
'ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8' do |table|

och html filen enligt
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">
<head>
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=UTF-8" />
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=8" />

och databsen i configurationsflen enligt
development:
  adapter: mysql
  encoding: utf8
  database: Disweb_1-development
  username: root
  password:
  host: localhost
  pool: 5
  timeout: 5000


Mina problem r
1. Nr jag anvnder autocomplete och gr
search=request.raw_post.downcase.split('=').second.split('&').first
fr att ta ut skstrngen s fr jag '%c3%b6' liknande tecken fr
Detta tgrdar jag med fljande fix

   def to_uf8(search)
    #- fix to handle utf8 problem when inputting search chrs
    search.gsub!('%c3%b6','')
    search.gsub!('%c3%a4','')
    search.gsub!('%c3%a5','')
    search.gsub!('%c3%96','')
    search.gsub!('%c3%84','')
    search.gsub!('%c3%85','')
    return search
   end

Vilket inte verkar vara rtt vg att g !!!

2. Nr jag sker efter matchningar enligt
['LOWER(name) LIKE ?', '%' + search.downcase + '%' ]
ger search med A samma resultat, dvs i autocompletefltet matchar
alla namn som har A

3. Nu vet jag inte om det finns samma problem alla gnger jag anvnder
find med i villkorssatsen ?
I s fall r jag illa ute !

Jag har lst att man ev kan tgrda detta med att
collation=utf8_unicode_c
men var och hur definierar man detta ?

Finns det andra lsningar till mina problem ?

Tacksam fr all hjlp !
B269a661e18295adcd1430e9716bd668?d=identicon&s=25 Henrik -. (malesca)
on 2011-02-13 11:58
(Received via mailing list)
2011/2/13 Hans Marmolin <hans.marmolin@klockholm.se>:
> Mina problem r
> 1. Nr jag anvnder autocomplete och gr
> search=request.raw_post.downcase.split('=').second.split('&').first
> fr att ta ut skstrngen s fr jag '%c3%b6' liknande tecken fr
> Detta tgrdar jag med fljande fix
>
> def to_uf8(search)
>  #- fix to handle utf8 problem when inputting search chrs
>  search.gsub!('%c3%b6','')
> Vilket inte verkar vara rtt vg att g !!!

Nej, definitivt inte. raw_post r vl URL-encodad, d.v.s. alla
"konstiga" tecken skrivs med procenttecken och siffror.

Kan du inte anvnda params['search'] eller liknande fr det hr? Det
vrde du vill t finns frmodligen redan omgjort till UTF-8
ngonstans. raw_post verkar ondigt lgniv.

> 2. Nr jag sker efter matchningar enligt
> ['LOWER(name) LIKE ?', '%' + search.downcase + '%' ]
> ger search med A samma resultat, dvs i autocompletefltet matchar alla

Jag brukar gra typ

 ['name COLLATE utf8_swedish_ci LIKE ?', '%' + search + '%' ]

D blir skningen case-insensitive (ven med /) och skiljer p
t.ex. "a" och "" men inte p t.ex. "a" och "".

> 3. Nu vet jag inte om det finns samma problem alla gnger jag anvnder find
> med i villkorssatsen ?
> I s fall r jag illa ute !

Skriv tester fr detta s mrker du.
9da20f91f9d82fecfafb0c8eda250652?d=identicon&s=25 Hans M. (marmolin)
on 2011-02-13 19:01
(Received via mailing list)
Henrik
Tack fr hjlpen - skall flja dina rd. D tror jag att problemen
lser sig

Jag har ett annat problem som jag lnge skt svar p men inte kunnat
hitta ngot.
Det gller inte men best practise s det platsar vl egentligen
inte i denna lista, men ndock - det kan ju vara av visst allmnt
intresse

Jag har ofta flera olika views som anropar samma action i en
controller med olika indata och ibland skall ox olika views renderas
tex en show action som gller en plats kan anropas frn en plats-lista
eller frn ett plats-autocomplet flt, etc i platscontroller viewn men
ven frn en lnk i en annan view, eller frn ett redirect i en annan
action. De olika anropen har olika indata och krver delvis olika
logik och implementation

Resultatet r tjocka controller actions med mnga villkorssatser -
inte vidare snyggt!

Men hur lser rman problemet ?
- villkorsatser i en action men det bryter mot regeln "tunna
controllers"
- flera controllers - men det bryter mot DRY d mycket av koden r
gemensam och man ltt hmnar i tex 5 olika plats-controllers
- flera special-actions men det bryter mot RESTs principer
- designa om s att problemet inte uppstr, men det bryter mot en
Anvndarorienterad design som jag tillmpar dr man utgr ifrn
anvndarnas uppgifter och situation

S min frga r!
Vad r best practise nr det gller detta problem?

Tacksam fr all hjlp
____________________________________________
Hans Marmolin
St: Larsgatan 50, 58224 Linkping, Sweden
Phone: +46708371202

13 feb 2011 kl. 11.56 skrev Henrik Nyh:
"Martin J. Dürst" <duerst@it.aoyama.ac.jp> (Guest)
on 2011-02-14 02:15
(Received via mailing list)
Hello Hans,

Can you please post question and answer (or a summary thereof) in
English, so that the rest of the subscribers can follow the discussion?

[From looking at the code, a function such as *to_utf8* below is
extremely restricted, and there is a high chance that you soon get hit
with a character that's not in your list.]

Regards,  Martin.

On 2011/02/13 19:18, Hans Marmolin wrote:
> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=8" />
> timeout: 5000
> search.gsub!('%c3%b6','')
> 2. Nr jag sker efter matchningar enligt
>
>
>
>
>
>
>
>

--
#-# Martin J. Drst, Professor, Aoyama Gakuin University
#-# http://www.sw.it.aoyama.ac.jp  mailto:duerst@it.aoyama.ac.jp
9da20f91f9d82fecfafb0c8eda250652?d=identicon&s=25 Hans M. (marmolin)
on 2011-02-14 07:05
(Received via mailing list)
Sorry Martin
But I posted it in the wrong group and it has been moved to rails-se
For your information

One problem was that I use request.raw_post to get the search string
and that does no handle
My mistake. Did not really understad how autocomplete worked when I
forst wrote that code
The proposed solution was to use params['search'] instad that should
take care of that

The second problem was about how to search only fr in an
autocomplete field
and the proposed solution was to use
['name COLLATE utf8_swedish_ci LIKE ?', '%' + search + '%' ]
as search condition

____________________________________________
Hans Marmolin
St: Larsgatan 50, 58224 Linkping, Sweden
Phone: +46708371202

14 feb 2011 kl. 02.14 skrev Martin J. Drst:
This topic is locked and can not be replied to.