Fwd: дополнение

any news?

---------- Forwarded message ----------
From: Emin H. [email protected]
Date: May 10, 2006 11:50 AM
Subject: Fwd: дополнение
To: Rovshan Baghirov [email protected]

Rovshan, how would you estimate this work in terms of manhours?

---------- Forwarded message ----------
From: Anar Ibrahimov < [email protected]>
Date: May 10, 2006 11:22 AM
Subject: дополнение
To: [email protected]

Ð?Ñ?ивеÑ? Эмин,

наÑ?и соÑ?Ñ?Ñ?дники внесли некоÑ?оÑ?Ñ?е изменения в Ñ?вое описание. см ниже

АнаÑ?,

Ð?ак и договаÑ?ивалисÑ?, я описÑ?ваÑ? в эÑ?ом писÑ?ме Ñ?Ñ?ебÑ?емÑ?е дополнения к
сисÑ?еме. Ð?ожалÑ?йсÑ?а, пÑ?осмоÑ?Ñ?и и подÑ?веÑ?ди, Ñ?Ñ?о Ñ?Ñ?нкÑ?ионалÑ?носÑ?Ñ?
сооÑ?веÑ?сÑ?вÑ?еÑ? Ñ?еалÑ?ной задаÑ?е.


Ð?бÑ?ее описание

ТÑ?ебÑ?еÑ?ся дополниÑ?Ñ? Ñ?Ñ?еÑ? исполÑ?зования вÑ?емени меÑ?аниками и обеспеÑ?иÑ?Ñ?
необÑ?одимÑ?Ñ? оÑ?Ñ?еÑ?носÑ?Ñ? для пÑ?авилÑ?ного последÑ?Ñ?Ñ?его Ñ?асÑ?еÑ?а оплаÑ?Ñ? иÑ?
Ñ?абоÑ?Ñ?

Ð?зменения и дополнения к инÑ?еÑ?Ñ?ейсÑ?

 • Ð? Ñ?азделе посвяÑ?енномÑ? Ñ?Ñ?еÑ?Ñ? вÑ?емени меÑ?аников добавляÑ?Ñ?ся кнопки,
  позволяÑ?Ñ?ие записÑ?ваÑ?Ñ? неэÑ?Ñ?екÑ?ивное вÑ?емя непÑ?ивязанное к Ñ?емонÑ?номÑ?
  заказÑ?:
 1. W1 - Ñ?абоÑ?Ñ? по сеÑ?висÑ?
 2. W4 - оговоÑ?енное оÑ?сÑ?Ñ?сÑ?вие. Ð? слÑ?Ñ?ае, если вÑ?емя не закÑ?Ñ?Ñ?о на
  конеÑ? Ñ?абоÑ?его вÑ?емени, Ñ?о закÑ?Ñ?ваеÑ?ся авÑ?омаÑ?иÑ?ески.
 3. W5 - пÑ?иÑ?Ñ?ение меÑ?аника к новой Ñ?абоÑ?е (вÑ?емя оÑ?меÑ?аеÑ?ся самим
  меÑ?аником
  без номеÑ?а Ñ?ем. заказа)
  W6 - вÑ?емя помоÑ?ников ( напÑ?имеÑ? мойÑ?ика, Ñ?озяйсÑ?венника и Ñ?.п. ЭÑ?о
  вÑ?емя
  вносиÑ?Ñ?ся в Ñ?Ñ?Ñ?нÑ?Ñ? бÑ?Ñ?галÑ?еÑ?ией)
 • Ð?Ñ?бое вÑ?емя не поÑ?Ñ?аÑ?енное на Ñ?ем. заказ и записанное неэÑ?Ñ?екÑ?ивное
  вÑ?емя, авÑ?омаÑ?иÑ?ески оÑ?меÑ?аеÑ?ся как W2 - пÑ?осÑ?аивание. РабоÑ?ие Ñ?асÑ?
  для эÑ?ого опÑ?еделяÑ?Ñ?ся как с 9-и Ñ?Ñ?Ñ?а до 6-и веÑ?еÑ?а.

 • Ð?ак и в слÑ?Ñ?ае с обÑ?Ñ?ной Ñ?абоÑ?ой, меÑ?аники оÑ?меÑ?аÑ?Ñ? наÑ?ало и конеÑ?
  пеÑ?иода, подÑ?одя к компÑ?Ñ?Ñ?еÑ?Ñ? и исполÑ?зÑ?я кнопки start/finish. РазниÑ?а
  лиÑ?Ñ? в Ñ?ом, Ñ?Ñ?о не вÑ?биÑ?аеÑ?ся Ñ?емонÑ?нÑ?й заказ, а вмесÑ?о эÑ?ого
  Ñ?казÑ?ваеÑ?ся Ñ?ип (W1, W4 и.Ñ?.д.)

 • У пÑ?иемÑ?ика, пÑ?и задании Ñ?абоÑ? меÑ?аникам, появляеÑ?ся дополниÑ?елÑ?ная
  галоÑ?ка для Ñ?казания Ñ?ого, Ñ?Ñ?о эÑ?а Ñ?абоÑ?а имееÑ? Ñ?ип W3. ЭÑ?о ознаÑ?аеÑ?,
  Ñ?Ñ?о данная Ñ?абоÑ?а являеÑ?ся испÑ?авлением оÑ?ибки сделанной пÑ?и
  пÑ?едÑ?дÑ?Ñ?ем Ñ?емонÑ?е и за нее не взимаеÑ?ся плаÑ?а. Таким обÑ?азом, на
  сÑ?еÑ?е эÑ?а Ñ?абоÑ?а появляеÑ?ся с сÑ?ммой 0, вне зависимосÑ?и оÑ?
  поÑ?Ñ?аÑ?енного вÑ?емени, а в пеÑ?аÑ?и Ñ?емонÑ?ного заказа появляеÑ?ся знак W3
  в Ñ?ой же колонке, Ñ?Ñ?о и знак G (Ñ?аким обÑ?азом Ñ?ам бÑ?деÑ? либо пÑ?сÑ?о,
  либо G, либо GW3, либо W3).

 • Ð?обавляеÑ?ся новÑ?й Ñ?аздел, под названием “Ð?Ñ?сÑ?Ñ?сÑ?вия меÑ?аников”, в
  коÑ?оÑ?ом опеÑ?аÑ?оÑ? можеÑ? вносиÑ?Ñ? номеÑ? меÑ?аника, Ñ?ип оÑ?сÑ?Ñ?сÑ?вия (A1-A5),

А1- Ð?бÑ?Ñ?ение, обÑ?азование
А2- Ð?бÑ?Ñ?ение Ñ?Ñ?еников
А3- Ð?Ñ?пÑ?ск
А4- Ð?Ñ?аздники
А5- Ð?олÑ?ниÑ?нÑ?е

месяÑ? и колиÑ?есÑ?во Ñ?асов за эÑ?оÑ? месяÑ?. Таким обÑ?азом, для каждого
меÑ?аника Ñ?казÑ?ваеÑ?ся сколÑ?ко Ñ?асов и по каким пÑ?иÑ?инам он оÑ?сÑ?Ñ?сÑ?вовал
в Ñ?еÑ?ение каждого месяÑ?а.

Ð?зменения и дополнения в оÑ?Ñ?еÑ?носÑ?Ñ?

Ð?Ñ?Ñ?галÑ?еÑ?ский оÑ?Ñ?еÑ? должен бÑ?Ñ?Ñ? подпÑ?авлен, Ñ?Ñ?обÑ? не вклÑ?Ñ?аÑ?Ñ? Ñ?е
Ñ?абоÑ?Ñ?, коÑ?оÑ?Ñ?е бÑ?дÑ?Ñ? оÑ?меÑ?енÑ? пÑ?иемÑ?иком как W3

СоздаеÑ?ся 2 новÑ?Ñ? оÑ?Ñ?еÑ?а:

 1. Ð?Ñ?Ñ?еÑ? по каждомÑ? меÑ?аникÑ? за Ñ?казаннÑ?й пеÑ?иод, где за каждÑ?й денÑ?
  пеÑ?иода оÑ?обÑ?ажаеÑ?ся сколÑ?ко он всего пÑ?оÑ?абоÑ?ал, сколÑ?ко должен бÑ?л
  пÑ?оÑ?абоÑ?аÑ?Ñ?, сколÑ?ко пеÑ?еÑ?абоÑ?ал, сколÑ?ко вÑ?емени поÑ?Ñ?аÑ?ил
  неэÑ?Ñ?екÑ?ивно и по каким пÑ?иÑ?инам. Ð?низÑ? оÑ?Ñ?еÑ?а подводиÑ?ся иÑ?ог - всÑ?
  согласно пÑ?иведенном обÑ?азÑ?Ñ?
 2. Ð?бÑ?ий оÑ?Ñ?еÑ? по всем меÑ?аникам за вÑ?бÑ?аннÑ?й месяÑ?, в коÑ?оÑ?ом для
  каждого меÑ?аника показÑ?ваÑ?Ñ?ся иÑ?оговÑ?е даннÑ?е из пеÑ?вого оÑ?Ñ?еÑ?а +
  дополниÑ?елÑ?но колонка на каждÑ?й Ñ?ип оÑ?сÑ?Ñ?сÑ?вия (А1-A5), где Ñ?казано
  сколÑ?ко Ñ?асов его не бÑ?ло. Ð?о пÑ?иведенномÑ? пÑ?имеÑ?Ñ?, Ñ?акже показÑ?ваÑ?Ñ?ся
  иÑ?оговÑ?е знаÑ?ения внизÑ? Ñ?аблиÑ?Ñ?.

Ð?Ñ?Ñ?еÑ?Ñ? НÐ? бÑ?дÑ?Ñ? пеÑ?аÑ?аÑ?Ñ?ся повеÑ?Ñ? Ñ?асÑ?еÑ?Ñ?енной бÑ?маги, а бÑ?деÑ?
полносÑ?Ñ?Ñ? пеÑ?аÑ?аÑ?Ñ?ся на пÑ?сÑ?ом лисÑ?е.

Ð?дÑ? комменÑ?аÑ?иев.

С Ñ?важением,
Эмин

This forum is not affiliated to the Ruby language, Ruby on Rails framework, nor any Ruby applications discussed here.

| Privacy Policy | Terms of Service | Remote Ruby Jobs