Forum: Ruby on Rails Spennende prosjekter i Norge og internasjonalt

Announcement (2017-05-07): www.ruby-forum.com is now read-only since I unfortunately do not have the time to support and maintain the forum any more. Please see rubyonrails.org/community and ruby-lang.org/en/community for other Rails- und Ruby-related community platforms.
Magnar (Guest)
on 2008-10-13 12:49
(Received via mailing list)
Er interessert i å komme i kontakt med norske utviklere av Ruby on
Rails-løsninger.

Har en rekke spennende løsninger både nasjonalt i Norge, og
internasjonalt som det er gode penger i.

Ta kontakt om du vil bli med som utvikler / kompanjong på disse
prosjektene. Jeg har foreløpig ikke råd til å lønne deg som utvikler,
men er svært positiv til å dele ut eierandeler på prosjektene, som jeg
selv anser til å være veldig geniale.

Supert om du vil vurdere dette. Ta kontakt på 
removed_email_address@domain.invalid eller
tlf. 9262 4444. Evt. Skype: Magnar_

Mvh, Magnar Jordal - 360 Media.no
This topic is locked and can not be replied to.